Přípravné kurzy – rozpis

Přípravný kurz pro žáky 5. tříd bude probíhat pod vedením vyučujících gymnázia vždy v úterý v následujících termínech:

DATUM  14: 20 – 15:05 Vyučující 15:15 – 16:00 Vyučující
10. 12. 2019 ČJL Mgr. Marie Karfíková MAT Mgr. Klára Hunešová
17. 12. 2019 MAT Mgr. Klára Hunešová ČJL  
         
14. 1. 2020 ČJL   ČJL  
21. 1. 2020 MAT Mgr. Michaela Kovaříková MAT Mgr. Michaela Kovaříková
         
11. 2. 2020 ČJL   MAT Mgr. Klára Hunešová
18. 2. 2020 MAT Mgr. Klára Hunešová ČJL  
         
10. 3. 2020 ČJL   MAT Mgr. Klára Hunešová
17. 3. 2020 MAT Mgr. Klára Hunešová ČJL  

Kurzovné činí 700 Kč. Platba bude provedena v kanceláři školy před 1. hodinou kurzu.