Oznámení o vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že na dny 3. a 4. ledna 2019 jsem vyhlásila volné dny dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) pro všechny třídy základní školy a gymnázia.

Důvod vyhlášení

V těchto dnech proběhnou plánované i neplánované opravy a revize ve školních jídelnách a dalších prostorách školy. V důsledku těchto prací nelze zabezpečit obědy pro žáky a vhodné hygienické a bezpečnostní podmínky k výuce a k pobytu v prostorách školy.

V této době bude mimo provoz školní družina.

 

Ve Vodňanech 5. 12. 2018                                                                Mgr. Jarmila Rybáčková

                                                                                                                        ředitelka školy