Triky médií – 15. a 16. 11.

Preventivní program ve čtvrtek pro 2.VG a 3.VG a v pátek pro IV. NG . Jde o interaktivní program zaměřený na osvětlení způsobů a strategií, které masová média používají. Program podporuje svobodné, kritické a kreativní myšlení a vede účastníky k volbě a výběru informací zprostředkovaných médii. Bude zmíněno také téma reklamy, práce s fotografiemi a tím, jak jejich možné úpravy mění dojem.