Vodňanský vědomostní víceboj

VODŇANSKÝ VĚDOMOSTNÍ VÍCEBOJ

11. ROČNÍK

s účastí 115 žáků

V úterý 28. 11. 2017 se uskutečnil další ročník VODŇANSKÉHO VĚDOMOSTNÍHO VÍCEBOJE (VVV). Tato vědomostní soutěž pro pětičlenná družstva složená ze žáků základních škol byla uspořádána ZŠ a Gymnáziem Vodňany s finanční podporou města Vodňany. Úkoly příslušné disciplíny víceboje (zeměpis, přírodopis, český jazyk, matematika, německý jazyk, anglický jazyk, všeobecný přehled, atd.) řešila družstva v časovém limitu vždy společně.

Každá disciplína byla hodnocena zvlášť a konečné pořadí bylo vyhlášeno na základě součtu všech bodů z jednotlivých disciplín. V cizím jazyce bylo bodově hodnoceno a započítáváno lepší umístění (ANJ/NEJ).


V kategorii I. pátých tříd se přihlásilo celkem 14 družstev.

Na prvním místě (78 bodů) se umístilo družstvo ZŠ a Gymnázia Vodňany Alešova ve složení Kobernová, Grabicová, Faktorová, Moudrý, Rottbauer.

Druhé místo (77 bodů) rozdílem jediného bodu v kategorii pátých ročníků obsadilo družstvo ZŠ FLČ Strakonice  ve složení Votava, Holkupová, Bedřichová, Šimek, Strnad.

Třetí místo (71 bodů) vybojovalo ve velké konkurenci družstvo ZŠ Dukelská Strakonice (Babinská, Krahulec, Pikl, Skalák, Kloud).

V kategorii II. devátých tříd se přihlásilo celkem 9 družstev.
  1. místo ZŠ Dukelská Strakonice ve složení Janáč, Prušáková, Piorecká, Šebestová, Michálek s celkovým počtem 67 bodů.
  1. místo (65 bodů) obsadilo družstvo ZŠ Prachatice Zlatá stezka ve složení Šíslová, Stuchlík, Krejsa, Kišová, Urmann.
  1. místo (58 b.) náleží družstvu ze ZŠ a Gymnázia Vodňany Alešova ve složení Pikl, Buchtele, Nováková, Mašek, Jakš.

 


Družstva na prvním, druhém a třetím místě obdržela diplom a věcné ceny. Soutěžící na prvních místech v obou kategoriích navíc obdrželi trička vyrobená speciálně pro tento víceboj. Všichni soutěžící dostali také malou sladkost a tužku nebo notýsek.

Všem zúčastněným školám děkujeme za vytvoření velmi pěkné soutěžní atmosféry a celkové vysoké úrovně tohoto ročníku Vodňanského vědomostního víceboje.

Gratulujeme vítězným družstvům škol v obou kategoriích.

Mgr. Radek Čejka

 

109.JPG
113.JPG
117.JPG
136.JPG
141.JPG
143.JPG
056.JPG
057.JPG
059.JPG
060.JPG
065.JPG
066.JPG
067.JPG
069.JPG
071.JPG
074.JPG
077.JPG
078.JPG
079.JPG
080.JPG
082.JPG
085.JPG
086.JPG
087.JPG
090.JPG
092.JPG
095.JPG
096.JPG
098.JPG
101.JPG
103.JPG
105.JPG
106.JPG
108.JPG
109.JPG
113.JPG
117.JPG
136.JPG
141.JPG
143.JPG
056.JPG
057.JPG
059.JPG
060.JPG
065.JPG
066.JPG
29855A97-8B01-4756-8C71-F18245BC9915.jpeg
48591A52-6365-474A-B7F6-354C4E3CF0A6.jpeg
164606EE-123A-4FC4-9803-68449D7E2A20.jpeg
169432C7-6A86-41C2-B6CF-2DF07967CCF2.jpeg
536576FD-F197-408D-BF77-63DF5B7B6B1A.jpeg
718590BA-BEDB-4CCF-A3CD-56DCDDB5CB44.jpeg
0AC2886E-AE55-48A2-8C82-02CAD0CFC88F.jpeg
2F398320-CB1C-4AA5-8A79-45491827C784.jpeg
3AA88E40-F96D-4641-943D-62CD09135845.jpeg
3BDEB763-38D6-4786-87F0-20B7ED80B900.jpeg
4C8637D3-BA6B-4EB8-8E27-3EB8A9DBD375.jpeg
5C2D093A-D059-4D7D-BD82-B98EF96F6D7B.jpeg
5C7E6DD1-ED51-41EF-B288-58FB1A05C442.jpeg
5EB38C05-2466-45FA-9037-3C245711374F.jpeg
5F4C7EB2-6AB2-45E1-B0B8-34ED8E57E8A5.jpeg
6AB49715-3923-497E-B149-86533DE4562F.jpeg
6CCB1013-FCBD-48DE-A9BA-7D337E9A7AD3.jpeg
6E4C1800-D3D5-4344-A78B-65CCC301D88F.jpeg
6E608169-44F0-4F37-A88E-B35B5AE8FF54.jpeg
7AC1A200-DAC8-4EB7-A0C9-D235CF064724.jpeg
8E1ED6DA-2BDD-4143-BB5A-3D534CDF5B3F.jpeg
28FE180D-73AE-4F8E-AA52-9FD35E2A1CEB.jpeg
36EEF7E9-2A82-40F8-B033-F21D33C479B0.jpeg
51CF0B09-59DC-4E45-8E9F-509ECBB004DF.jpeg
77EF6822-CF01-4FFF-BEBF-17B30E35E851.jpeg
87B9B048-A60E-4C32-BD26-D5DF464499E9.jpeg
88D5DB96-07A8-4E44-8BAE-F9149E53FE3C.jpeg
91DC93F9-D9E4-432A-B284-ADE92A74E221.jpeg
95BE20D1-BCFA-4D32-BF44-CB373EE59470.jpeg
97BA8DEA-7630-45D2-90EC-FA01FCA1E97F.jpeg
219E397E-AA7B-46BA-97CC-6F4036F380BE.jpeg
345CBF90-CF9F-432E-B1D2-1F387E7292F6.jpeg
777C3E52-2F65-4261-AE59-EC94FE3460AD.jpeg
842F67E8-CB0A-4DFF-A515-6E4E74E6A7B4.jpeg
943A72AF-BB11-4C3E-A91A-8E350C0B3C7D.jpeg
1574E526-A26C-4B0D-8DFB-F187840966FD.jpeg
2184AC42-D3EB-4D1F-A1AB-DC5E712204EC.jpeg
3154CC44-593F-4DC0-A074-C4B3689BA575.jpeg
8393FD5A-E321-40D5-BEDE-11D43BD8B892.jpeg
26707ECF-47C9-46C0-B101-6BFECEEF7C86.jpeg
29855A97-8B01-4756-8C71-F18245BC9915.jpeg
48591A52-6365-474A-B7F6-354C4E3CF0A6.jpeg
164606EE-123A-4FC4-9803-68449D7E2A20.jpeg
169432C7-6A86-41C2-B6CF-2DF07967CCF2.jpeg
536576FD-F197-408D-BF77-63DF5B7B6B1A.jpeg
718590BA-BEDB-4CCF-A3CD-56DCDDB5CB44.jpeg
0AC2886E-AE55-48A2-8C82-02CAD0CFC88F.jpeg
2F398320-CB1C-4AA5-8A79-45491827C784.jpeg
3AA88E40-F96D-4641-943D-62CD09135845.jpeg
3BDEB763-38D6-4786-87F0-20B7ED80B900.jpeg
4C8637D3-BA6B-4EB8-8E27-3EB8A9DBD375.jpeg
5C2D093A-D059-4D7D-BD82-B98EF96F6D7B.jpeg
E22E635B-4D14-40FE-897E-495356F24281.jpeg
F47B4F46-E14A-47BF-82BD-A02A30F85B50.jpeg
F71B5421-28B9-4B2A-B3A4-BE9BB9468393.jpeg
F563AC98-3C5F-453A-9FC8-1718894E2A4E.jpeg
FACD290E-3132-432C-90A1-695B73B642F1.jpeg
FB6ACC61-EEF0-49EC-BD56-A95A8FE4750C.jpeg
92345419-6BFE-489E-A65C-36144CB15CB7.jpeg
A1C0B684-9753-4F26-87CC-8A30D8C70205.jpeg
A2B4A8F3-F293-4C78-9867-3047E1E0ACF6.jpeg
A3F2BADD-A4EF-40BF-956D-000779FD03FB.jpeg
A4E51D09-945B-4D67-80C2-51F1DD2B0634.jpeg
A33EB774-13E4-4D70-A316-03F1A8516E5B.jpeg
A7941D99-2C2D-4D80-ADE0-F10F9C88CEA8.jpeg
AF8C78CD-208A-4B7C-81A2-B06A98E1E82A.jpeg
AF251DE8-BEF1-4B33-A156-F87FADF548C3.jpeg
B02E306E-5BA2-45DB-979C-52247F0C0C12.jpeg
B11C48F6-DDDE-40AC-A244-B33816EE18E1.jpeg
B417D612-5FD2-4DBE-B38F-027FE81E4CD0.jpeg
B9911AB2-F1CA-4C0F-8E59-36DA66FBC682.jpeg
BAD9710B-3EAB-4D5F-A36C-9BF2C6E5DC84.jpeg
BC2FF024-D863-4DC3-8958-34043DE1D2BB.jpeg
BCF70A2E-82A8-4DBE-B403-56C4F5EE8244.jpeg
C0CA44B0-0533-4876-8DE9-CFF4AAE23B74.jpeg
C5A02BA4-37AF-49A4-B4BC-27DEB33509DC.jpeg
C5CAA18F-1B9C-4B51-8F04-FF771F108649.jpeg
C41D16FC-16D3-4A9D-A17C-8E9EFB54BD25.jpeg
C9436885-6658-4B5A-B0B1-6F47EB04D795.jpeg
CCF48E96-E46C-41C2-8A24-EE0798604A34.jpeg
CEE00AA0-DB38-4949-8762-532F3DFE7726.jpeg
D4B5D241-AE4A-46D6-A591-8A9DA1303E2E.jpeg
D61D2014-9D35-4A26-98B1-8E7CCD8B5244.jpeg
DBDF34E3-2DD7-4C7C-B1B7-A8D10E03327C.jpeg
DD196BAE-8AE9-4188-9C2B-0256289EEC47.jpeg
DD9343FA-F276-472F-9E5F-9C7CED2C27FA.jpeg
DDF38850-60B8-4365-B16A-C7F00F36FCF7.jpeg
DF092D4B-F5F7-4A8F-A6DA-97B8475A0EB8.jpeg
E22E635B-4D14-40FE-897E-495356F24281.jpeg
F47B4F46-E14A-47BF-82BD-A02A30F85B50.jpeg
F71B5421-28B9-4B2A-B3A4-BE9BB9468393.jpeg
F563AC98-3C5F-453A-9FC8-1718894E2A4E.jpeg
FACD290E-3132-432C-90A1-695B73B642F1.jpeg
FB6ACC61-EEF0-49EC-BD56-A95A8FE4750C.jpeg
92345419-6BFE-489E-A65C-36144CB15CB7.jpeg
A1C0B684-9753-4F26-87CC-8A30D8C70205.jpeg
A2B4A8F3-F293-4C78-9867-3047E1E0ACF6.jpeg
A3F2BADD-A4EF-40BF-956D-000779FD03FB.jpeg
A4E51D09-945B-4D67-80C2-51F1DD2B0634.jpeg
A33EB774-13E4-4D70-A316-03F1A8516E5B.jpeg