Gaudeamus a VIDA! BRNO

Gaudeamus je prezentace vysokých škol z ČR a zahraničí. V halách brněnského výstaviště se prezentovaly české i zahraniční univerzity, vysoké, vyšší odborné a jazykové školy, dále také agentury zajišťující vzdělávání v zahraničí, instituce zabývající se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím.

V letošním roce využilo možnost seznámení s dalším vzděláváním celkem 15 studentů. Akce byla určena pro studenty 4. VG a 3. VG. Studenti měli možnost získat aktuální informace o přijímacích řízeních a podmínkách studia na jednotlivých fakultách – především o  možnostech přijetí na školu. Každý z účastníků obdržel katalog VŠ s interaktivním rejstříkem studijních oborů a podrobný tištěný katalog s kontakty a termíny dnů otevřených dveří, on line přihlášek a dalších informací souvisejících s přijímacím řízením.

Před akcí byly provedeny se studenty základní motivační pohovory o volbě a výběru studijního směru, případných vzdělávacích alternativách. Následně po skončení byl proveden rozbor a pohovor k provedenému výběru dalšího vzdělávání.

V letošním roce byla akce obohacena o návštěvu expozice VIDA! (viz. samostatná zpráva Mgr. Hunešová). Tato exkurze byla odměnou pro studenty věnující se fyzice a matematice nad rámec školních povinností a reprezentujících nás na logických a matematických soutěžích na krajské a celorepublikové úrovni.

Obě akce byly studenty hodnoceny kladně.

Mgr. Radek Čejka

Ve čtvrtek ráno 2. 11. jsme se všichni sešli na autobusovém nádraží. Poté už stačilo pouze nastoupit do autobusu a exkurze do Brna byla zahájena. Cesta utíkala poměrně rychle, protože většina účastníků spala díky brzkému vstávání. Po příjezdu jsme vtrhli do vědeckého zábavního parku nesoucí název VIDA. Kromě možnosti si zkusit jízdu na kole na provaze mě zaujaly pokusy s vodou jako například ukázka vodního víru, měřič rychlosti vašich reflexů, simulátor větru o různých rychlostech a mnoho dalších věcí. Během času stráveného v parku jsme navštívili dvě přednášky. První byla o těžišti. Zde nám ukazovali různá „kouzla“ a pokusy, ve kterých hrálo těžiště vekou roli. Druhá přednáška byla o magnetismu, kde mě nejvíce zaujala magnetická kapalina. Po této přednášce jsme ještě chvíli strávili v parku a následně se vydali na cestu zpět domů.

Radek Benda

DEN PLNÝ VĚDY

Dne 2. listopadu okolo čtvrté hodiny ranní jsem poklidně ležel ve své posteli, když tu najednou můj spánek narušil velice nelibí zvuk, po chvilkovém vzpamatovávání se z šoku probuzení ve velice nezvykle brzkou hodinu, jsem toto otravné zařízení neboli budík vypnul a začal se připravovat na exkurzi do moravské metropole, Brna. Jako poslední jsem dorazil na místo setkání účastníků exkurze a společně jsme netrpělivě vyčkávali příjezd autobusu, ten dorazil po chvíli a tak jsme mohli nastoupit a pohodlně se usadit, pohodlné posazení bylo vzhledem k dlouhé cestě poměrně důležitě. Každý tuto cestu využil jinak, někteří se snažili dospávat spánkový deficit, jiní si četli, sledovali film nebo si povídali. Po necelých 4 hodinách jsme dorazili na místo. Na první pohled nás zarazila velikost vědeckého centra Vida! , vnitřní prostory však byly méně rozsáhle, než se zprvu zdálo.

Přibližně čtvrt hodiny jsme strávili před vstupem do Vidy! . Po otevření střediska, jsme nesměle vstoupili dovnitř a hned jak to bylo možné, začali jsme objevovat co nejvíce exponátu. Většinu z nás nejvíce zaujala světelná instalace s 64 kostkami, na kterých jsme mohli zkusit hru, při které bylo cílem za určitý čas šlápnout na vyznačené kostky, dále nás velice zaujal exponát, zobrazující uměle vytvořený vodní vír.

Ve vědeckém středisku jsme také navštívili přednášky o magnetismu, ze kterého jsme si odnesli vlastní modelínu a o těžišti, obě přednášky byly poměrně obohacující.

Unavení a plní nových dojmů jsme společně se staršími studenty, kteří navštívili veletrh vzdělání-  Gaudeamus, nastoupili do autobusu a vyrazili na cestu k domovu.

Jistě mluvím za všechny, když řeknu, že jsme si tento výlet náležitě užili a stoprocentně nelitujeme naší účasti, ani brzkého vstávání, protože se vyplatilo.

Vojtěch Brož, III. NG

DSC_0784.JPG
DSC_0785.JPG
DSC_0786.JPG
DSC_0797.JPG
DSC_0798.JPG
DSC_0799.JPG
DSC_0742.JPG
DSC_0743.JPG
DSC_0744.JPG
DSC_0745.JPG
DSC_0746.JPG
DSC_0747.JPG
DSC_0748.JPG
DSC_0749.JPG
DSC_0750.JPG
DSC_0752.JPG
DSC_0756.JPG
DSC_0757.JPG
DSC_0760.JPG
DSC_0761.JPG
DSC_0763.JPG
DSC_0766.JPG
DSC_0772.JPG
DSC_0774.JPG
DSC_0775.JPG
DSC_0776.JPG
DSC_0777.JPG
DSC_0780.JPG
DSC_0781.JPG
DSC_0783.JPG
DSC_0784.JPG
DSC_0785.JPG
DSC_0786.JPG
DSC_0797.JPG
DSC_0798.JPG
DSC_0799.JPG
DSC_0742.JPG
DSC_0743.JPG
DSC_0744.JPG
DSC_0745.JPG
DSC_0746.JPG
DSC_0747.JPG