Co je NNTB?

Zapojili jsme se do projektu proti šikaně NNTB

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace (zdarma přístupná pro studenty a rodiče na https://nntb.cz) bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

Výhodou systému je fakt, že je zcela anonymní. Dává tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň není nutné určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Informace je  podána vybrané proškolené osobě na dané škole, která ví, jak postupovat.

Projekt přináší možnost, jak:

  • Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.
  • Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
  • Dát možnost promluvit mlčící většině.
  • Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
  • Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole.
  • Zlepšit atmosféru školy.
  • Ukázat, že nám není šikana lhostejná.

    Mgr. Marie Karfíková, metodik prevence

Plakát 2 NNTB Plakát 1 NNTB