Mléko do škol

mleko do skol

MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Projekt je určen žákům základních a středních škol.

Naše škola uzavřela pro školní rok 2017/2018 smlouvu s firmou LAKTEA, o.p.s., které je schváleným žadatelem o podporu v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL s registračním číslem 411/171718/0019, na dodávky neochuceného mléka a mléčných výrobků zdarma. K odběru jsme přihlásili všechny žáky naší školy (základní školy i gymnázia).

Distributorem je MADETA, a.s.

Způsob distribuce:

Maximální počet porcí není definován. Bude stanoven finanční limit na žáka a školní rok, minimální počet dodávek měsíčně, přičemž při jedné dodávce bude možné dodat max. 2 porce na žáka. Dodávky budou probíhat během celého školního roku, tzn. září – červen.

Dle nových, aktuálně platných pravidel, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka.
Jakmile to stanovené podmínky dovolí, budeme objednávat také plátkové sýry. Předpokládáme dodávky 2x měsíčně, počet výrobku dle stanoveného limitu.