Beseda s piloty z USA

jagelloGymnázium mělo možnost hostit dva piloty amerického letectva díky nabídce centra Jagello 2000 – Informačního centra o NATO v Praze. Neformální debata na téma bezpečnosti se uskutečnila v pondělí 26. 6. Navštívili nás dva představitelé letectva, plk. Robert Burgess se svou dcerou a pplk. John Booker, oba z americké základny Barksdale. Cílem debaty bylo nabídnout studentům i vyučujícím možnost bezprostředního a neformálního kontaktu s představiteli nejvýznamnější partnerské země v rámci Severoatlantické aliance a volně podebatovat.

Beseda probíhala v anglickém jazyce a trvala asi hodinu. Po seznámení s vedením školy a úvodu zahraniční hosté krátce pohovořili o své kariéře a práci u letectva USA. Poté následovala volná debata na základě dotazů ze strany studentů. Jedním ze zajímavých dotazů určených panu plukovníkovi byla otázka, zda vzal někdy svou dceru do školy letadlem. Jeho odpověď zněla překvapivě: „Ano, ale jen dvakrát, aby si na to nezvykala“. Oba piloti létají již přibližně od šestnácti let a na jejich základně byl dokonce schovaný prezident USA G. W. Bush v době teroristických útoků 11. září 2001. Překvapilo je, že nikdo z našich studentů nesní o kariéře pilota a že se ve Vodňanech setkaly na konci druhé světové války americké a sovětské jednotky, což je doloženo nápisem na pamětní desce na budově bývalé spořitelny. Po skončení debaty provedl hosty žák Tomáš Trubka ze IV. NG po naší škole, řekl jim něco o studentech, učebnách a odpověděl na jejich dotazy.

Mgr. Petra Kochrdová
Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D

Jagello2

Jagello3

Jagello1