Zoologický kurz 2. VG 2017

Jako každý rok, kdy se třída sexta našeho gymnázia vydá na zoologický kurz do CHKO Třeboňsko, jsme se na zoologický kurz vydali i my. V úterý odpoledne po škole jsme se všichni měli sejít na dvoře v areálu školy a společně naložit batohy a naše kola, která tvořila povinnou výbavu každého z nás. Už tady jsme však nabrali menší zpoždění, když obvyklí opozdilci dorazili víc než o čtvrt hodiny později. Samotné nakládání kol nebylo tak těžké, protože jsme se toho nemuseli ujmout sami, kola za nás naložil pan dopravce. Batohů a tašek, které jsme si brali s sebou, bylo víc než dost, jelikož někteří z nás byli připraveni na vše a pro jistotu si sbalili víc než dost jídla. To se ukázalo jako velmi moudré rozhodnutí. Ti, co nebyli tak vybavení, s velkou vděčností využili připravenosti ostatních. Samotná cesta na místo utekla rychle, někteří z nás se trochu prospali, jiní poslouchali písničky.

zookurz 01Jakmile jsme dorazili na místo, vyndali jsme kola z přívěsu, na pokojích vybalili tašky a na chviličku si ještě odpočinuli. Pak jsme se vydali zkusit nasbírat nějaké suché dřevo na oheň na táborák, který jsme si chtěli udělat hned první večer, neboť jsme nevěděli, zda nám dobré počasí vydrží i další dny. Během sbírání dřeva jsme objevili krásný výhled na rybník a při západu slunce jsme se tam chvíli zdrželi. Při táboráku jsme si společně zazpívali pár písniček, opekli buřty, chleba, a dokonce i marshmallows. Druhý den ráno po snídani jsme se vypravili na kola. Během cesty jsme si udělali zastávky, při kterých jsme dalekohledy sledovali ptáky na rybníce a učili se je i poznávat. Na další zastávce se k nám už přidala i pracovnice z Přírodovědecké fakulty JČU, s kterou jsme v malých tůňkách pomocí sítek lovili různý hmyz. Ulovený hmyz jsme přendali do malých zkumavek, které jsme si odvezli zpět na ubytování, kde jsme s nasbíraným hmyzem ještě dále pracovali. Po cestě na kole byli ti z nás, pro které kolo nepatří právě mezi jejich oblíbence, vyčerpáni, všechny nás ale čekal ještě další program, ale až po pauze na oběd, kterou jsme všichni s chutí využili, protože nám všem už stačilo vyhládnout. Odpoledne jsme na louce v okolí naší ubytovny pomocí smýkadel, sklepávadel a dalších předmětů chytali další, tentokrát převážně létací hmyz, který jsme opět pozavírali do zkumavek. Po této části programu už jsme byli unavení již téměř všichni. Ale nebylo nám to nic platné, dnešní program ještě ani zdaleka nekončil. K večeru přijel ornitolog a my jsme s ním šli rozestavět sítě, do kterých jsme měli chytat ptáky. Díky shovívavosti učitelů byl tento program pouze dobrovolný, a tak někteří zůstali odpočívat na pokojích, někdo dokonce stihl i usnout. Po natažení sítí následovalo, že jsme je každou hodinu chodili kontrolovat, jestli se do nich něco nechytilo.  V sítích na zpěvné ptáky se chytilo hodně ptáčků, takže jsme si vážně měli co prohlížet a učit se poznávat. Pozdě večer se šla kontrolovat síť na dravce. Tentokrát jsme však neslavili úspěch, žádný dravec se nechytil. Po půlnoci jsme si šli lehnout, abychom se aspoň na chvilku vyspali předtím, než brzy ráno vyrazíme na mapování vybraných druhů ptáků.

zookurz 02V pět hodin ráno jsme se po malých skupinkách statečně vydali mapovat ptáky na vyznačeném území. Do mapek, které jsme předchozí večer dostali, jsme zakreslovali, kde jsme jednotlivé ptáky slyšeli či viděli. Mezitím se někteří z nás vydali naposledy obcházet sítě a pozorovat poslední odchycené jedince. Po poslední kontrole sítě a jejich následném úklidu, jsme opět nasedli na kola, tentokrát však jen do sousedního města doplnit si zásoby jídla a zajít si na oběd do místní restaurace. Po návratu jsme šli do tůňky v blízkosti našeho ubytování nachytat plankton, abychom měli následně co pozorovat a zkoumat. Zbytek večera jsme strávili nad mikroskopy, když jsme zkoumali ve skupinách nachytaný plankton a hmyz. Každá skupina dostala různé zadání pozorování, někteří z nás dokonce měli zkusit provést pokus na planktonu. Večer jsme všichni vyčerpaní z celého dne téměř hned usnuli při sledování filmů, na které jsme se chtěli dívat.

 Poslední den jsme dopoledne dodělali své pracovní listy. A pak už nás čekalo jen sbalení věcí, naložení kol a pak cesta zpět domů do Vodňan. I když byl pro některé z nás zookurz poměrně vyčerpávající, myslím, že mohu říct, že se nám všem na něm líbilo.

Klára Halodová, 2. VG

Prezentace Zookurz 2017