Ilustrační testy ČJ a MAT

Zadání ilustračních testů pro přijímací zkoušky nanečisto. Obsahují testový sešit a klíč k řešení.

Pro čtyřleté obory

CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit
CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni
MA_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit
MA_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni

Pro osmileté obory

CJL_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit
CJL_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni
MA_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit
MA_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni