Výuka v blocích – chemie

Logickým pokračováním minulých bloků na téma skupenství látek, bylo téma pohybu částic. Vysvětlili jsme si jednotlivé druhy pohybu a našli jejich příklady v praxi. Popsali jsme nepřímé důkazy pohybu částic, jako jsou Brownův pohyb, difúze, osmóza a využití pohybu částic v chromatografii.

Inspirováni výukovými videi jsme si vyzkoušeli difúzi inkoustu v teplé a studené vodě, osmózu, kde polopropustnou membránou byla brambora, pozorovali jsme pohyb barvy nanesené na křídě ponořené do lihu.

Těšíme se na příští chemický blok, který bude na téma pohyb částic v elektrickém poli.

Ing. Henrieta Hynek