Výuka v blocích – Chemie

Žáci prvního ročníku nižšího gymnázia si v rámci blokové výuky zvolili předmět chemie, ač jeho výuka pro ně začíná až v ročníku druhém. Proto jsme navázali na rozhraní chemie s fyzikou a v průběhu čtyř hodin jsme pronikli do tajů zkoumání látek, těles a jejich vlastností. Zaměřili jsme se na proměny skupenství – každý žák si vytvořil svůj plakát, ve kterém jsme si popsali a nakreslili jednotlivé skupenské stavy.

Skupenství – teoretická část

V praktické části jsme si ověřili vlastnosti plynů a kapalin a vyzkoušeli jsme si nejzajímavější skupenskou přeměnu a to sublimaci jodu.

Sublimace jodu

 

Na závěr čtyřhodinového bloku žáci sdíleli své živé vstupy na svých sociálních sítích a zkoušeli jednoduché laboratorní techniky.

Ing. Henrieta Hynek