Školní aktivity

Gymnázium Vodňany realizuje během roku mnoho akcí různého charakteru.

V následujícím přehledu jsou uváděny nejvýznamnější činnosti, které se uskutečňují pravidelně a chápeme je již jako tradiční pro GV.

 

 aktivity1Slavnostní přijetí prvních ročníků

Studenti nastupující do prvního ročníku NG a VG jsou s rodiči uvítáni na radnici města Vodňany, kde obdrží pamětní list od zástupce města Vodňany jakožto zřizovatele školy.

 

 


Adaptační kurz

Je určený prvním ročníkům. Kurz slouží k poznání nových spolužáků a také k určení úrovně znalostí

cizího jazyka. Proto jsou dopolední části kurzu věnovány intenzivní výuce angličtiny, odpolední část

vyplňuje program, který připravuje třídní učitel. Součástí adaptačního kurzu je noc strávená ve škole.


 aktivity3Vodňanský vědomostní víceboj

GV pořádá pro základní školy v regionu soutěž, která netradičním způsobem testuje znalosti studentů ZŠ.

Výsledky tak ukazují studentům i školám, jak jsou úspěšné v oblastním srovnání.

 Výuka v blocích

Dva dny v roce jsou určeny na blokovou výuku zaměřenou na rozšíření znalostí ve vybraném oboru. Studenti se tak celé      dopoledne věnují problematice, která je zajímá.


Klub nadaných dětí při Gymnáziu Vodňany

IQ kroužek, který na naší škole úspěšně funguje již druhým rokem se stal Klubem nadaných dětí podporovaných Mensou ČR. Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Na níže uvedeném odkazu najdete základní informace a fotografie našeho klubu.                    

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=274

V současné době se schází dvě skupinky: v úterý 5. a 7. vyučovací hodinu. Řešíme hlavolamy, rébusy, logické úlohy. Hrajeme hry. Děláme pokusy.

Díky Spolku rodičů a přátel ZŠ ve Vodňanech jsme zakoupili nové logické hry a plánujeme před Vánoci uspořádat turnaj.

Těšíme se i na Vás!

____________________________________________________________________

 Environmentální exkurze do Stožce

Třída III.NG se účastní třídenní exkurze ve Stožci, kde s pracovníky NP Šumava plní úkoly zaměřené

na ekologii a poznání přírody.

 

 


aktivity5Vánoční koncert

Koncert probíhá v krásném prostředí kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech.

Vystoupení studentů GV navštěvuje veřejnost a bývá obohaceno o živý betlém.

 

 


 aktivity6Sportovní kurzy

Studenti GV během studia projdou lyžařským a vodáckým kurzem.

 

 

 

 


aktivity7Biologické kurzy

Povinný vícedenní botanický a zoologický kurz absolvují studenti na VG.

Spolupracujeme s CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les.

 

 

 


aktivity8Majáles

Ve spolupráci s městem pořádají „septimáni“ studentskou slavnost Majáles,

která je otevřena všem typům škol z Vodňan a okolí i veřejnosti.

 

 


O pohár starosty města

Tradiční sportovní střetnutí vodňanských středních škol, které soutěží v disciplínách:

sprint, skok daleký, fotbal (hoši) a košíková (dívky).

 

 


aktivity10Zahraniční exkurze

Pořádáme poznávací zájezdy i výměnné pobyty s partnerskými školami

nebo v rámci vzdělávacích programů EU.

 

 


aktivity11Pasování studentů

Při posledním zvonění pasují maturanti studenty septimy na „mazáky“ školy.

 

 

 

 


Besedy s významnými hosty

Naši školu již navštívily a se žáky hovořily osobnosti jako Ondřej Vetchý, kardinál Miloslav Vlk,

Marta Kubišová, profesor Petr Kulhánek nebo Arnošt Lustig.

 

 


aktivity13Zeyerovy Vodňany

Společně s Městskou knihovnou Vodňany umožňujeme studentům setkat se s českými spisovateli.

 

 

 

 


aktivity14Charitativní akce

Škola se aktivně zapojuje do sociálních projektů. Spolupracujeme s Centrem sociální pomoci Vodňany,

finančně podporujeme studentku Shakuntalu v Indii, účastníme se dobrovolných sbírek.