Informace

Korespondenční adresa:

Základní škola a Gymnázium Vodňany

Alešova 50

389 01 Vodňany

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou
IČ: 63289938

Zřizovatel
Název: Město Vodňany
Adresa: Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Přehled oborů poskytovaných školou
79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků
79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky