Vzdělávací obsah předmětu

go to link Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o:

  1. poznávací a vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí (Brighton)
  2. výměnné pobyty
  3. návštěvu Britského centra v Českých Budějovicích
  4. účast žáků v jazykových soutěžích
  5. filmová či divadelní představení v anglickém jazyce
  6. v případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích uskutečňuje škola i mezinárodní studentské projekty (Erasmus,….)
  7. v rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

go here Cambridge English Preliminary                 (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

monero yandex Cambridge English First                              (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

bitcointalk kayi Cambridhe English Advanced                    (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

bitcoin abc rpc port Vyučující anglické ho jazyka:

Mgr. Milena Čejková (2NG, 1VG, 2VG,3VG, 4VG)
Mgr. Petra Kochrdová (1NG,2NG,3NG,4NG, 2VG)
Mgr. Petra Dudáková (1NG)