Vzdělávací obsah předmětu

uso delle bande di bollinger nelle opzioni binarie Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o:

  1. poznávací a vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí (Brighton)
  2. výměnné pobyty
  3. návštěvu Britského centra v Českých Budějovicích
  4. účast žáků v jazykových soutěžích
  5. filmová či divadelní představení v anglickém jazyce
  6. v případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích uskutečňuje škola i mezinárodní studentské projekty (Erasmus,….)
  7. v rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

get link Cambridge English Preliminary                 (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

go to link Cambridge English First                              (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

swap ne demek forex Cambridhe English Advanced                    (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

source Vyučující anglické ho jazyka:

stock options rsa Mgr. Milena Čejková (2NG, 1VG, 2VG,3VG, 4VG)
Mgr. Petra Kochrdová (1NG,2NG,3NG,4NG, 2VG)
Mgr. Petra Dudáková (1NG)