Vzdělávací obsah předmětu

go here Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o:

  1. poznávací a vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí (Brighton)
  2. výměnné pobyty
  3. návštěvu Britského centra v Českých Budějovicích
  4. účast žáků v jazykových soutěžích
  5. filmová či divadelní představení v anglickém jazyce
  6. v případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích uskutečňuje škola i mezinárodní studentské projekty (Erasmus,….)
  7. v rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

http://happilyforever.com/die/2654 Cambridge English Preliminary                 (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

forex trading rollover fee Cambridge English First                              (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

follow url Cambridhe English Advanced                    (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

get link Vyučující anglické ho jazyka:

here Mgr. Milena Čejková (2NG, 1VG, 2VG,3VG, 4VG)
Mgr. Petra Kochrdová (1NG,2NG,3NG,4NG, 2VG)
Mgr. Petra Dudáková (1NG)