Výukové materiály

50 pips a day forex strategy pdf free download rustina ucebniceTřídílná učební sada pro střední školy Klass! (Klett). Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. Každý díl obsahuje učebnici a pracovní sešit v jednom svazku + 2 CD. Klass! 1-3 odpovídá úrovním A1, A2, B1