Prostor, vybavení, materiály

forex trading classes in kenya forex handeln Prostor, vybavení pro výuku a výukové materiály

http://www.wehavefuntimes.com/diq/3668 Škola využívá k výuce jazyků dvě moderní speciálně zařízené jazykové učebny, které svým vzhledem a technickým vybavením poskytují studentům dostatečnou motivaci ke studiu nejen anglického jazyka. Obě jsou vybavené audiovizuální technikou (CD, DVD, Smartboard, projektor, počítače, sluchátka…) a materiály k výuce cizích jazyků. Součástí vybavení je anglická knihovna.

get link Anglický jazyk se vyučuje:

click forex trading and taxes PRIMĚ  –   KVARTĚ  podle učebnice PROJECT 4th edition a

binary options pro signals performance v opzioni binarie segnali KVINTĚ –  OKTÁVĚ  podle učebnice NEW ENGLISH FILE 3rd edition,

binary options portal které jsou využívány v sadách s pracovními sešity. Součástí učebnice jsou iTUTOR, DVD-ROM, iTools, iCHECKER a Project Online Practice materiály.

http://happilyforever.com/die/8170 Rozsáhlou nabídku doplňují předplacené časopisy, které studenti měsíčně odebírají (RR, Gate, Bridge), software pro výuku gramatiky a slovní zásoby, příručky k výuce reálií anglicky mluvících zemí, videa a poslechové materiály.