Projekty a mimoškolní nabídky

see url bitcoin billionaire for mac Projekty a mimoškolní nabídky s komunikačním jazykem AJ

  1. Edison – projekt, jehož cílem je zvyšování mezikulturní vzdělanosti u mladých lidí, je realizován organizací  http://www.charleshelleu.com/mqe-4845 AIESEC – mezinárodní studentská organizace zabývající se rozvojem leadershipu u mladých lidí prostřednictvím zahraničních stáží a samotným členstvím v organizaci – https://aiesec.cz/pro-skoly/
  2. DofE – http://www.dofe.cz/
  3. Divadelní a filmová představení – http://www.divadelnicentrum.cz
  4. Jazykové soutěže ( olympiády, Best in English…) – http://bestinenglish.org/ (Best in English, Olympiáda v AJ pro NG, Olympiáda v AJ pro VG)