Proč se učit ruský jazyk

  1. http://www.sgrewe.de/ok/139/www-binre-optionen-demokonto.html Stejná jazyková skupina.Stejně jako čeština, i ruština patří do skupiny takzvaných slovanských jazyků. Je tedy češtině velmi podobná. Kdo se naučí azbuku a navykne výraznému ruskému přízvuku, ten velmi brzy začne rozumět. Ostatně nejenom gramatika, ale i slovní zásoba je velmi podobná té naší.
  2. http://www.citysensors.com/crs-18167 Ekonomické důvody. Mnoho velkých firem vlastněno nebo vedeno Rusy. Znalost ruského jazyka vám tedy může sloužit jako významná konkurenční výhoda v boji o zaměstnání. Podnikáte? Vězte, že ruská komunita skýtá potenciál nejenom kvalitních pracovníků, ale také velkého množství nových zákazníků.
  3. see Kulturní podobnost vs. kulturní rozdílnost.Vzhledem k jazykové provázanost ruského a českého národa, geografické blízkosti a společné historii není divu, že si jsme kulturně podobní. Na druhou stranu existuje mnoho zajímavých prvků ruské kultury, které v té naší nenajdete a které by Vás mohly obohatit.
  4. http://www.charleshelleu.com/mqe-12201 Velké množství rodilých mluvčích.Ruštinou hovoří zhruba 285 milionů obyvatel naší planety. To už je slušné číslo, nemyslíte?
  5. bitcoin wallet make Cestování. Že se domluvíte anglicky? Ne vždycky. Zejména v kontaktu se starším obyvatelstvem a v chudších oblastech na to nespoléhejte. Také azbuka vám to může pěkně zavařit. Bez ohledu na politickou situaci a světové dění však skýtá mnoho krás.
  6. go here TOP 5 nejrozšířenějších jazyků.Ať už si o ruštině myslíme, co chceme, faktem je, že se jedná o jeden z 5 nejrozšířenějších jazyků na světě.
  7. go site Velmi hodnotná literární díla a skvělé divadelní hry.Tolstoj, Puškin, Dostojevski, Čajkovski, Pasternak.. Těch slavných ruských jmen, která se neodmyslitelně pojí se světem kultury je nepřeberné množství. A není nad to, si tato slavná díla přečíst nebo vyslechnout v originále.
  8. http://decowin.be/mw/326/online-training-academy.html V kombinaci s angličtinou vám dá skvělý světový základ. S angličtinou pochodíte ve většině zemí na západ a na sever od nás. S ruštinou zase ve většině států na východ. Pak už vám zbývá přidat jen francouzštinu nebo španělštinu pro jih a máte vystaráno.