Čtenářská gramotnost

enter follow site Název projektu: Akční výzkum na školách: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji.

go site : CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000599

http://www.cutebonsaitree.com/crw-10073 Zahájení projektu: 1. 11. 2016

redwood options broker review Ukončení projektu: 31. 10. 2019

bitcoin miner vs gpu Anotace projektu:

Jedná se o výzkumně-pilotní projekt s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na základních školách v Jihočeském kraji (zapojeno celkem pět škol).

Základní metodou práce je akční výzkum spočívající v pilotáži inovativních postupů a metod souvisejících s čtenářskými strategiemi vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáků obecně. Vědecký tým budou zajišťovat odborníci garantované partnerem projektu Jihočeskou univerzitou.

http://www.chevaldressyr.se/mqr-5851 Hlavní partneři projektu:

– Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

– Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

http://www.britishmotors.ch/mqw-5603 Partnerské školy:

– Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice

– Základní škola, Nová 5, České Budějovice

– Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice

– Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice