Chemie

https://digitrading.biz/it/opzioni-binarie/ opzioni binarie 60 secondi strategie  MATURITNÍ OKRUHY – CHEMIE

 1. Metabolismus a biosyntéza sacharidů. Chemie s-prvků
 2. Termochemie.
 3. Složení a struktura atomu. Uhlovodíky – alkany, alkeny.
 4. Karboxylové kyseliny. Předmět studia chemie.
 5. Surovinové zdroje organických sloučenin. Struktura a složení makromolekulárních látek
 6. Metabolizmus a biosyntéza bílkovin. Jaderné reakce.
 7. Vitamíny. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků.
 8. Halogenderiváty Vodík, kyslík, voda a roztoky.
 9. Chemická vazba. Dusíkaté deriváty uhlovodíků.
 10. Klasifikace organických sloučenin. Energetika metabolických dějů.
 11. Chemická kinetika. Syntetické polymery – vlastnosti a rozdělení.
 12. Fyzikálně chemické procesy v živých soustavách.Uhlovodíky-alkyny,areny.
 13. Acidobazické a redoxní děje. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků.
 14. Syntetické polymery vznikající polymerací. Předmět studia organické chemie.
 15. Chemická reakce a výpočty. Sacharidy charakteristika a monosacharidy
 16. Typy izomerie v organických sloučeninách. Lipidy.
 17. Charakteristika a rozdělení reakcí organických sloučenin. Periodický zákon a periodická soustava prvků.
 18. Bílkoviny a Heterocykly.
 19. Charakteristika biochemie. Metabolizmus a biosyntéza lipidů.
 20. Chemie d-prvků. Nukleové kyseliny.
 21. Chemická rovnováha.
 22. Syntetické polymery vznikající polykondenzací. Chemie p-prvků – nekovů.
 23. Heterocykly – pětičlenné. Chemie p-prvků – kovů.
 24. Sacharidy – složené. Chemie a životní prostředí.
 25. Syntetické polymery vznikající polyadicí. Terpeny a steroidy.