Chytře na finance

piggy-bank-968302_1920

john bartlett forex scalping Ve středu 19. 10. se naše třída zúčastnila workshopu s názvem Chytře na finance, který vedly dvě velmi milé lektorky z organizace Theia. Způsob, jakým nám dané téma podaly, byl velmi zajímavý. Nejprve se zaměřily na to, jaké dluhy jsme my, jako nezletilí, schopni vytvořit, abychom se mylně nedomnívali, že žádný dluh vytvořit nemůžeme. Bylo překvapivé zjistit, kolika možnými způsoby se můžeme v našem věku zadlužit. Mezi nejčastější typy dluhů Číst dále …

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků

narrative-794978_1920

follow url Jedná se o projekt Akční výzkum na školách; Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola uspěla se svou žádostí ve výzvě Gramotnosti jako jediná v Jihočeském kraji (projekt získal v rámci celé republiky druhý nejvyšší počet bodů hned za Univerzitou Palackého v Olomouci). Výzkumně-pilotní projekt je zaměřen na vytváření, rozvoj a ověřování metod a čtenářských strategií vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti Číst dále …

Výuka v blocích – Chemie

Sublimace jodu

forex trading signals today Žáci prvního ročníku nižšího gymnázia si v rámci blokové výuky zvolili předmět chemie, ač jeho výuka pro ně začíná až v ročníku druhém. Proto jsme navázali na rozhraní chemie s fyzikou a v průběhu čtyř hodin jsme pronikli do tajů zkoumání látek, těles a jejich vlastností. Zaměřili jsme se na proměny skupenství – každý žák si vytvořil svůj plakát, ve kterém jsme si popsali a nakreslili jednotlivé skupenské stavy. V praktické části jsme si ověřili Číst dále …

Výuka v blocích – Biologie

p1011064

source link Dne 25.10. se  vybraní studenti primy až septimy v rámci výuky v blocích připravovaly na biologickou olympiádu. V první části se věnovali mikroskopování různých botanických preparátů, v druhé části pak přípravě na poznávačku rostin, živočichů a hub. Součástí byla i příprava na teoretickou část soutěže. Mgr. Jaroslav Truhlář Protokol – biologický blok

Výuka v blocích – Zeměpis VG

Pont du Gard

forex trading daily tips Zeměpisný blok byl zaměřen na opakování geografických vědomostí a dovedností. Studenti vyššího gymnázia vytvořili týmy, jejichž členové si mohli svoje znalosti ověřit v rámci několika soutěží. Zhruba v půlce bloku jsme zapojili do práce také ruce a pokoušeli se vymodelovat z hlíny známé cíle turistického ruchu, a tak se můžete pokochat pohledem na takové skvosty světové architektury, jako jsou hliněná mešita v Timbuktu, římský akvadukt v Pont du Gard či selské baroko v Holašovicích. Bruselské Atomium Číst dále …

Environmentální kurz na Šumavě, III. NG

stozec

source url Podzim na Šumavě bývá hezký, proto každoročně vyrážíme na ekologickou exkurzi do Stožce s třídou III.NG, kde se dozvíme mnoho zajímavého o našem největším národním parku. Letos jsme si své znalosti mohli vyzkoušet v areálu lesních her. V týmech se soutěžilo v běhu a rychlosti odpovědí. V mokrém lese to pěkně klouzalo, takže jsme při zápolení prožili pár ostrých smyků i nějaký pád. Na výletě ke Stožecké kapli jsme při cestě přes Stožecká luka poslouchali Číst dále …

Šumava – domov vzácných živočichů a rostlin

syc-rousny

get link Srdečně blahopřejeme k vítězství Šimona Pužeje (2. VG) ve výtvarné soutěži „Šumava – domov vzácných živočichů a rostlin“, která byla vyhlášena u příležitosti 25. výročí vyhlášení Národního parku Šumava. Do soutěže bylo zasláno v průběhu června až září 2016 453 výtvarných prací, které byly vyhodnoceny pětičlennou komisí, zastoupenou pedagogy, zástupci Správy NP Šumava a DDM. Šimon Pužej se umístil na prvním místě v 5. kategorii (16 – 18 let)  s dílem „Sýc rousný“. Cena Číst dále …

Skvělé výsledky Logické olympiády

logicka_olympiada_logo

what is binary in forex Radek Brabenec je krajským semifinalistou Logické olympiády kat. B! Gratulujeme! Gratulejeme i dalším studentům, kteří reprezentovali naši školu v Logické olympiádě s velmi dobrým výsledkem. V tabulce je prvních dvacet soutěžících, kteří jsou v rámci našeho kraje výrazně nadprůměrní. Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) Celkem se v  Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1484. V Číst dále …

Pohled zpět – Arnošt Lustig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

demo trading ubi Je to právě 6 let … Co jsme v rámci projektu Jeden svět na školách, zabývajícím se seznamováním žáků základních a středních škol s nacistickou a komunistickou totalitou, přivítali na Gymnáziu Vodňany českého autora celosvětového významu ARNOŠTA LUSTIGA. Český židovský spisovatel, narozený v Praze roku 1926, autor děl jako Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou či Démanty noci seznámil žáky školy s životem v nacistickém koncentračním táboře Osvětim a svými osobními zážitky z období holocaustu. Po besedě s Arnoštem Lustigem Číst dále …

Důležité oznámení

zloutenka

Vážení rodiče, V 8. ročníku v Bavorovské ulici se vyskytl případ nakažení žloutenkou. Dle pokynů Krajské hygienické stanice byl ve škole zaveden zvláštní režim, který bude trvat do odvolání. Jsou zrušeny všechny plánované kurzy. Jsou zavedena přísná hygienická pravidla – ve školní jídelně, na všech WC a ve vybraných třídách 2. stupně jsou desinfekční prostředky pro mytí rukou a ručníky pro jednorázové použití, popřípadě osoušeče rukou. Zároveň budou denně desinfikovány Číst dále …

Památník Terezín

02a

Dne 14.9 se oktáva vydala na tři dny za poznáním do Terezína. Jeli jsme autobusem společně se studenty z různých škol z Písku. Když jsme dorazili na místo, dýchla na nás tamější minulost. Jakoby se zastavil čas. Byli jsme ubytováni v Magdeburských kasárnách. A jen co jsme si odložili zavazadla, už jsme všichni běželi na první seznamující prezentaci o tom, co Terezín je za město a co se tam kdy Číst dále …