Biologie

follow url Biologie

MATURITNÍ OKRUHY – BIOLOGIE

 1. Biosféra, člověk a životní prostředí. Vznik a vývoj planety Země a jednotlivých geosfér.
 2. Mineralogie. Eukaryotní buňka rostlinná a živočišná.
 3. Společenstva. Oběhová soustava člověka.
 4. Orgány a orgánové soustavy obratlovců. Tektonická geologie-vnitřní děje.
 5. Orgány a orgánové soustavy bezobratlých. Genetika- klasická.
 6. Rostliny, houby, lišejníky a jejich vztahy k prostředí. Systém a evoluce živočichů.
 7. Genetika člověka, šlechtitelství. Systém a evoluce živočichů.
 8. Smyslové orgány člověka. Viry.
 9. Systém a evoluce živočichů. Petrologie.
 10. Biosféra a biologické aspekty ochrany životního prostředí. Fylogenetický vývoj člověka.
 11. Genetika-molekulární. Vývoj biologického poznávání.
 12. Tektonická geologie- vnější děje. Řídící soustavy člověka.
 13. Ekosystémy. Dýchací soustava člověka.
 14. Vylučovací a pohlavní soustava člověka. Mineralogie a petrologie
 15. Růst a rozmnožování eukaryotické buňky. Systém vyšších rostlin.
 16. Živočišné tkáně. Populace.
 17. Opěrná a pohybová soustava člověka. Prokaryotní organizmy.
 18. Charakteristika a systém hub. Ekologie.
 19. Systém nižších rostlin. Pedologie.
 20. Rozmnožování a vývoj mnohobuněčných živočichů. Rostlinná pletiva a orgány.
 21. Ontogenetický vývoj člověka. Systém a evoluce živočichů.
 22. Trávicí soustava člověka. Systém vyšších rostlin.
 23. Fyziologické pochody v lidském těle. Hydrogeologie.
 24. Prokaryotní buňka. Systém a evoluce živočichů.
 25. Obecné znaky živočichů. Fyziologie rostlin.