Mléko do škol

http://dndtec.com/dij/6528 mleko do skol

forex trading at home MLÉKO DO ŠKOL

http://www.mustangcipowebaruhaz.hu/dip-9529 Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Projekt je určen žákům základních a středních škol.

stock trading volume data Naše škola uzavřela pro školní rok 2017/2018 smlouvu s firmou LAKTEA, o.p.s., které je schváleným žadatelem o podporu v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL s registračním číslem 411/171718/0019, na dodávky neochuceného mléka a mléčných výrobků zdarma. K odběru jsme přihlásili všechny žáky naší školy (základní školy i gymnázia).

http://elisemay.com/bnp/3673 Distributorem je MADETA, a.s.

binary option robot software Způsob distribuce:

Maximální počet porcí není definován. Bude stanoven finanční limit na žáka a školní rok, minimální počet dodávek měsíčně, přičemž při jedné dodávce bude možné dodat max. 2 porce na žáka. Dodávky budou probíhat během celého školního roku, tzn. září – červen.

http://innerworkscenter.com/dia-2425 Dle nových, aktuálně platných pravidel, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka.
Jakmile to stanovené podmínky dovolí, budeme objednávat také plátkové sýry. Předpokládáme dodávky 2x měsíčně, počet výrobku dle stanoveného limitu.