Zeměpis

http://www.amtechinternational.com/?salsa=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84&111=99 الخيارات الثنائية المساعد تحميل Výuka zeměpisu probíhá ve všech ročnících studia. Zeměpis se týdně vyučuje dvě hodiny, v maturitním ročníku jednu, ale často bývá doplněn o volitelný předmět seminář ze zeměpisu. V matematickém zeměpise se studenti naučí číst v mapách, tvořit je, pracovat s měřítkem a zeměpisnými souřadnicemi. Ve fyzické geografii poznáváme jednotlivé zemské sféry a jejich vzájemné ovlivňování a fungování. Socioekonomický zeměpis se soustřeďuje na problematiku rostoucího počtu obyvatel a z toho plynoucí globální problémy. V regionálním zeměpise klademe důraz na cestovní ruch, aby studenti poznali atraktivní cíle cestování. Propojujeme poznatky z jiných předmětů (matematiky, fyziky, biologie…) a debatujeme o aktuálním dění kolem nás. V hodinách prezentujeme velké množství obrázků a videosekvencí, studenti vyhledávají informace a zpracovávají je.