Tělesná výchova

binà “Ñ“à ’Ñ“à “â€šà ’Â¤re optionen richtige strategie Tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové předpoklady,  aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. Vztah k pohybovým aktivitám je rozvíjen v atmosféře důvěry a tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a uspokojení z dosažených výsledků.

strategia opzioni binarie la gabbia Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení a vytváření vztahu  k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Hodnocení je motivační. Vychází ze somatotypu žáka. Posuzují se osobní výkony každého jednotlivce a jejich zlepšování. Jsou brány v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáka. Hodnocen je také zájem o tělesnou výchovu a sport, aktivita a vztah k pohybu.